ZOEK SNEL HET JUISTE SCHADEBEDRIJF IN JE EIGEN PROVINCIE!

Wat kan ik het beste doen op het moment dat ik een ongeval/schade heb gehad?
Als u op de plaats van het ongeval bent, kunt u afhankelijk van de situatie het beste eerst de politie bellen. In de meeste gevallen kunt u de auto’s het beste laten staan. Op die manier kan de politie een goed proces verbaal opmaken. In het geval van een ernstig ongeval is het zaak dat u de auto’s laat staan. Daarna kunt u het beste het Europeese schadeformulier invullen. U hoeft eerst alleen de voorzijde van het formulier in te vullen, de rest kunt u later op uw gemak thuis doen. Denk eraan dat u beide het formulier ondertekent. Als u de mogelijkheid heeft foto’s te maken dan moet u dit zeker doen. Verder is het verstandig de schade zo snel mogelijk te melden bij uw verzekeraar, het liefst binnen een dag. Blijft u vooral rustig en wordt niet boos daar schiet u niks mee op.

Zijn er getuigen?
Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken. Als er namelijk verschillende verklaringen zijn van een aanrijding, kunnen getuigen een beslissende stem hebben.

Kunt u niet meer verder rijden?
Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden. Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. De alarmcentrale zorgt ervoor dat een sleepbedrijf uw auto weghaalt. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Wat moet ik doen als ik thuiskom na een ongeval?
Op het moment dat u thuis komt na een ongeval kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Ook kunt u nu rustig de achterzijde van het formulier invullen.

Moet ik bij eenzijdige schade een Europees schadeformulier invullen?
Als u verzekerd bent voor schade aan eigen voertuig wel, u kunt dan punt 1 t/m 13 invullen bij voertuig A. Ook moet de achterzijde volledig worden ingevuld, onder aansprakelijkheid geeft u een omschrijving van het voorval.

Hoe moet ik het Europees Schadeformulier invullen?
Waar u om moet denken als u het Europees Schadeformulier invult dat ziet u hiernaast. (bron:Focwa)

Checklist
– Invullen Europees Schadeformulier (pdf)
– Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.
– Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
– Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
– Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken.
– Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.
– Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
– Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.

Waar kan ik zo’ n formulier krijgen?
Het Europees schadeformulier is gratis te verkrijgen bij uw eigen verzekeringsmaatschappij. Ook kunt u dit formulier downloaden via onze site.LINK

Wat te doen indien de schade is veroorzaakt door een onbekende of onverzekerde tegenpartij?
Het komt voor dat schade wordt toegebracht door een motorrijtuig (waaronder ook bromfietsen), terwijl er geen veroorzaker of verzekeringsmaatschappij is die voor vergoeding kan worden aangesproken. Als dit het geval is kunt u zich wenden tot het Waarborgfonds. Meer informatie vindt u bij de infobalie onder het kopje Waarborgfonds.

Wat zijn gevaarlijke plekken voor het oplopen van schade?
Op parkeerplaatsen gebeuren vaak kleine ongelukjes het is dus zaak daar goed uit te kijken. Vooral in de buurt van supermarkten. Het komt namelijk nogal eens voor dat iemand met een winkelwagentje uw auto beschadigd. Ook op provinciale wegen moet u altijd goed uitkijken, er word vaak wat te hard gereden en ingehaald.

Wat kan ik doen om schade te voorkomen?
Hieronder vindt u een aantal tips om schade te voorkomen.

Tips:
– Als het mistig is geld de vuistregel: halveer u snelheid, verdubbel de afstand.
– Als het wegdek nat is: Houdt u rekening met een langere remweg.
– Mocht u zich op een onbekende (parkeer)plaats bevinden kijk dan altijd even goed om u heen voor obstakels, dit kan u een hoop ellende besparen.
– Let op provinciale wegen ook goed op, hier wordt vaak te hard gereden en ingehaald.
– Let altijd en overal goed op, een ongeluk zit in een klein hoekje!
– Uit onderzoek blijkt dat bellen, ook handsfree, tijdens het rijden de kans op een ongeval minstens verdubbelt.

Wanneer neem ik contact op met de politie?
Er is een aantal situaties waarbij u contact met de politie moet opnemen.

Checklist
– Contact opnemen met de politie
– Altijd bij een grotere schade of als er gewonden zijn.
– Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de schuldvraag.
– Wanneer u niet weet wie de dader is.
– Als de tegenpartij geen papieren bij zich heeft of als de dader kennelijk niet in staat was te rijden (bijvoorbeeld drankmisbruik).
– Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken aan het invullen van het schadeformulier.

Wat moet ik doen met mijn schadeauto?`
Als uw schadeauto helemaal niets meer waard is kunt u deze naar de sloop brengen, zodat u in ieder geval een vrijwaringsbewijs krijgt. Voor sloperijen kunt u op een van de onderstaande links klikken. Verder kunt u uw auto te koop aanbieden op onze markt.